Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 434) 13 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 24-03-2017 Son Geçerlilik Saati 16:00
Tarih 10-03-2017 Ekleyen Diğer Sedat CİVELEK
Yürütücü Adı Dr.Öğr.Üyesi Tahir KARAMAN Yürütücü Cep. Tel. (537)567-9559
Yürütücü Fakültesi DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Yürütücü Bölümü Protetik Diş Tedavisi
Duyuru Detayı

 

ONAY SAYISI : 434

NOT 1: TEKLİFLER POSTA, FAX VEYA OTOMASYON ÜZERİNDEN GÖNDERİLEBİLİR.

NOT 2: MARKALAR BELİRTİLECEK VE KATOLOG NUMARALARI YAZILACAKTIR BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

NOT 3: OTOMASYON ÜZERİNDEN TEKLİF MEKTUPLARI OLUŞTURULACAK VE ÇIKTILARI ALINACAK İMZA KAŞE YAPILARAK TEKRAR SİSTEME YÜKLENEREK GÖNDERİLECEKTİR.

NOT 4: TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

NOT 5: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

NOT 6: TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.

NOT 7:Teklif veren firmanın, Taahhüdünü yerine getirmediği proje yöneticisi tarafından yazı ile BAP Koordinasyon Birimine bildirildiğinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında teklifleri değerlendirilmeyecektir.

 

Telefon : 0424-2370000-4067

Faks: 0424-2378326


Satınalınacak ürünler (Onay No: 434)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 iTaq Universal SYBR Green Supermix SMX1000 1 Adet DHF.16.04 şartname.docx
2 TC10/TC20 Counting kit, 30 slides, 1.5 ml Trypan Blue 1 Adet
3 Custom Plate 1 Adet
4 CDNA Sentez Kiti 1000 Test
5 TAG Man Master Mix 500 Test
6 Fetal Bovine Serum 100 ml 10 Adet
7 Tripsin Versene 100 ml 10 Adet
8 Pipet Ucu (1-10 mikrolitre) HTL 1000 Adet
9 Pipet Ucu (20-200 mikrolitre) HTL 1000 Adet
10 Pipet Ucu (100-1000 mikrolitre) HTL 1000 Adet
11 129916 QIAGEN RNAse inhibitör 1000 Test
12 Human Dental Pulp Stem Cells 1M PT-5025 1 Adet
13 m6A RNA Methylation Quantification Kit (Colorimetric) Abcam ab185912 1 Adet

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__