Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 26) 13 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 15-01-2018 Son Geçerlilik Saati 16:00
Tarih 10-01-2018 Ekleyen Diğer Sedat CİVELEK
Yürütücü Adı Prof.Dr. Arzu Yadigar DURSUN Yürütücü Cep. Tel. (535)958-3330
Yürütücü Fakültesi MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Yürütücü Bölümü ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Duyuru Detayı

 

ONAY SAYISI : 26

NOT 1: TEKLİFLER POSTA, FAX VEYA OTOMASYON ÜZERİNDEN GÖNDERİLEBİLİR.

NOT 2: MARKALAR BELİRTİLECEK VE KATOLOG NUMARALARI YAZILACAKTIR BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

NOT 3: OTOMASYON ÜZERİNDEN TEKLİF MEKTUPLARI OLUŞTURULACAK VE ÇIKTILARI ALINACAK İMZA KAŞE YAPILARAK TEKRAR SİSTEME YÜKLENEREK GÖNDERİLECEKTİR.

NOT 4: TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

NOT 5: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

NOT 6: TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.

NOT 7:Teklif veren firmanın, Taahhüdünü yerine getirmediği proje yöneticisi tarafından yazı ile BAP Koordinasyon Birimine bildirildiğinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Telefon : 0424-2370000-4067

Faks: 0424-2378326


Satınalınacak ürünler (Onay No: 26)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Kitosan (düşük molekül ağırlık) %75-85 deasetilasyon derecesi) 50 Gram Teknik Şartnameler.doc
2 Sodyum Tripolifosfat 25 Gram
Ayrıca belirtilmemiştir
3 Asetik Asit %100 2.5 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
4 Ayarlanabilir otomatik pipet (100 -1000) µl 1 Adet Otomatik Pipet Teknik Şartnamesi.doc
5 Otomatik Pipet Ucu, (0,1-1 ml'lik) 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
6 Mixed cellulose (MC) Membran filtre (47 mm, 0.45 µm) 500 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
7 PTFE şırınga filtre (25 mm, 0.22 µm) 500 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
8 Plastik şırınga (5 ml'lik) 1000 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
9 Eldiven(nitril ve pudrasız) 1 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
10 Vakum filtrasyon düzeneği 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
11 HPLC cihazı kolonu 228 1 Adet HPLC Kolonu Teknik Şartnamesi.docx
12 Vial (2 mL'lik) 500 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
13 Santrifüj tüpü (yuvarlak tabanlı, 16x100 mm) 100 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__