Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonuna

Hoşgeldiniz !

ÖNEMLİ DUYURU

     * YÖK tarfından desteklenen Araştırma Destek Projeleri (ADEP) 2023 yılı başvuruları 30.09.2022 tarhinde son bulacaktır. Proje başvuruları FÜBAP otomasyonu yeni proje başvurusu bölümünden Araştırma Destekleme Projesi olarak giriş yapılarak oluşturulacaktır.

Öncelikli Alan projesi FÜBAP kendi özkaynakları ile desteklenen projelerdir. Bu nedenle Öncelikli Alan Projesi olarak başvuru yapan öğretim üyelerimizin başvuruları YÖK Araştırma Destekleme Projesi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

       *Detaylı olarak gerekçelendirilmeyen ve projeyle doğrudan ilgili olmayan ek malzeme talepleri ile ek ödenek talepleri kabul edilmeyecektir.

  • Yeni Proje Başvurularında önerilecek hakemler proje yürütücüsü ile aynı unvan veya üst bir unvana sahip olmalıdır.
  • Ek ödenek talepleri proje 1. Ara Raporu (proje başlangış tarihinden itibaren 6 (Altı) ay)  verilmeden yapılamaz.

Otomasyon sistemimizi kullanmak için sadece @firat.edu.tr email hesabınızın olması yeterlidir. Lütfen rastladığınız teknik aksaklıklar, önerileriniz ve düşüncelerinizi bize bildirerek sistemimizin gelişimine katkıda bulununuz.

FÜBAP Koordinasyon Birimi

Bilimsel Araştırma Projeler Koordinasyon Birimine kesilecek olan faturalarda;

E FATURA VKN BİLGİLERİ

F.Ü Rektörlüğü

 1. VKN: 3860042525

 Hazar Vergi Dairesi

 2. VKN: 3840299269

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 Hazar Vergi Dairesi

Proje Numarası : ..................  Bilgileri bulunmalıdır.

 

Teknik sorular/sorunlar için:

TalentSoft Yazılım'a bap@talentyazilim.com email adresi üzerinden teknik sorular/sorunlar iletebilirsiniz.

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__