Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Otomasyonuna

Hoşgeldiniz !

 

___________________________________________________________________________

LÜTFEN DİKKAT

FÜBAP Komisyonu kararı gereği, her ayın son Cuma saat 17:00'a kadar süreçleri tamamlanan projeler ve talepler bir sonraki ayın ilk Çarşamba günü yapılacak Komisyon toplantısında gündeme alınacaktır. 

Ayın son Cuması saat 17:00 dan sonraki talep ve projeler ilk Komisyon gündemine alınmayacaktır.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

LÜTFEN DİKKAT

Dışkaynaklı Projelere Kurum Katkısı kapsamında talep edilen bütçenin gerekçeli açıklaması mutlaka yapılmalı ve talep edilen malzemelerin neden kurum dışı projeden talep edilmediği belirtilmelidir.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

LÜTFEN DİKKAT

Performans Yönergesi 4-g Maddesi Gereği Performans Projelerinde  Sadece Rektörlük Tarafından Oluşturulmuş Kurul ve Komisyonlarda Görev Almak Puan Olarak Değerlendirilmektedir.

Rektörlük Dışındaki (Fakülte/ Enstitü/ Yüksek Okul/ Bölümler Tarafından Oluşturulmuş Kurullar ya da Komisyonlarda Görev Almak Performans Puanı Olarak Değerlendirilmemektedir.

İleride Zimmet Çıkmaması için Azami Hassasiyetin Gösterilmesi Arz Olunur.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

28.03.2024 Tarihinde Yapılan Tübitak İşlemleri Sunusu Dökümanlar Kısmına Eklenmiştir

___________________________________________________________________________

 

TÜBİTAK Projesi Kabul Edilen Proje Yürütücülerinin

Yapması Gereken İşlemler

 

 • Proje Yürütücüsü, Proje sözleşmesi ile Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi atama yazısını FÜBAP Birimine İletir.

                           (https://bap.firat.edu.tr/?act=guest&act2=duyurular&genel=2&frm=&id=4550)

 • FÜBAP Birimi sözleşmeye ve atama yazısına İstinaden HYS (Harcama Yönetim Sistemi) üzerinden harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi kaydı oluşturur.
 • Yürütücüler tarafından belirtilen e-mail adreslerine hazine ve maliye bakanlığı tarafından gönderilen şifreler aktif edilir.
 • FÜBAP birimi aktif edilen şifrelerden sonra HYS (Harcama Yönetim Sistemi) otomasyonunda proje ile ilgili rota oluşturur.

       (https://giris.hmb.gov.tr/login)

 • FÜBAP birimi tarafından BAP otomasyonunda proje kaydı açılarak bütçe tanımlanır.
 • TTS (TÜBİTAK Takip Sisteminde) proje bütçesi aktif olduktan sonra Satınalma ve diğer işlemler başlar.

(https://giris.tubitak.gov.tr/kullaniciadiilegiris.htm)

____________________________________________________________________________________________________________

Bursiyer Çalıştıracak Proje Yürütücülerin Yapması Gerekenler

 

 • Yürütücülerin kullandığı proje takip sistemi ARBİS veya ARDEP PTS'de Bursiyerin tanımlanması
 • FÜBAP'a çalıştırılacak Bursiyelerin SGK girişinin yapılması için yazı yazılması (SGK Giriş işlemi herhangi kurum veya kuruluşda çalışmayan bursiyerler için geçerlidir)
 • FÜBAP'a verilecek SGK Giriş yazısı ekinde;
 • Öğrenci Belgesi(Güncel tarihli olmalıdır)
 • Lisans Öğrencileri için Transkript(Güncel tarihli olmalıdır)
 • SGK Müstehaklık Belgesi(Güncel tarihli olmalıdır)
 • Kimlik Fotokopisi
 • FÜBAP SGK Giriş yazısı ve ekleri kontrol ettikten sonra SGK girişleri yapılır
 • SGK giriş tarihinden 1 ay sonra Proje yürütücüsü BAP otomasyonundan bursiyeri tanımlar, tanımlama işleminden sonra bursiyer ödeme talebi açar ve talep doğrultusunda Bursiyer İstek formu Harcama talimatı ve Mahsup kesin Hesap Formu ile aşağıdaki belgelerle birlikte FÜBAP'a elden teslim edilir (ödeme talep edilen her ay için, ay sonunda bu işlem tekrar edilir)

    Ödeme için istenilen belgeler;

 • Bursiyer Bilgi Formu(FÜBAP otomasyon ana sayfada önemli duyurular kısmında ve yürütücünün kullandığı proje takip sisteminden formu temin edebilirsiniz)
 • Öğrenci belgesi(Güncel tarihli olmalıdır)
 • Lisans Öğrencileri için Transkript(Güncel tarihli olmalıdır)
 • Müstehaklık Belgesi (Güncel tarihli olmalıdır)
 • Kimlik fotokopisi

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI

  Satınalma Talebi

 • Yürütücü BAP otomasyonunda Dış Kaynaklı projeler menüsünden projesine giriş yaparak satınalma taleplerini seçip yeni satınalma talebi oluşturur.
 • Oluşturulan talepte alınacak ürünler ürün ekle butonu ile sisteme eklenir .
 • Eklenen malzemelerin satınalma talebi yapılır.
 • Talep onaylanarak gönder yapılır.
 • Onaylanıp gönderilen talebin işlem menüsünden satınalma detayına girilerek talep kabul edilip onay belgesi hazırlanır.
 • Yürütücü tarafından Piyasada fiyat araştırması yapılarak en az üç teklif alınır.
 • Alınan bu teklifler satınalma menüsünden firma teklifi olarak otomasyona girilir.
 • Daha sonra yürütücü tarafından sipariş verilir.
 • Ürün teslim alındıktan sonra otomasyonda muayene kabul belgesi için fatura bilgileri sisteme girilerek çıktısı alınır.
 • Sisteme otomatik olarak hazırlanan Talep formu, Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı, Mal veya Hizmet Muayene Kabul Formu ve Mahsup Kesim formunun çıktıları alınıp harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanarak fatura ( 5.000 TL'i aşan faturalarda vergi borcu yazısı) ile FÜBAP'a elden teslim edilir.

Ödeme İşlemleri

 • FÜBAP'a teslim edilen belgeler kontrol edilerek uygun olanlar için taşınır işlem fişi düzenlenir.
 • FÜBAP birimince kontrol edilen ve taşınırı düzenlenen evraklar Harcama Yönetim Sistemi üzerinden, harcama belgesi hazırlanarak onaylanması için gerçekleştirme görevlisi ile harcama yetkilisine gönderilir.
 • Harcama Belgesinin her iki görevlice onaylanmasından sonra HYS üzerinden ödeme belgesi hazırlanarak tekrar gerçekleştirme  ve harcama yetkilisi onayına gönderilir. Onaylanan belgeler strateji daire başkanlığına sistem üzerinden düşer.

Vergi Borcu Yazısı: 5.000 TL üzeri alımlarda, ilgili firma İnternet Vergi Dairesinden en erken fatura tarihli vergi borcu yazısı temin etmesi gerekmektedir.

Fatura: Faturalar proje numarası belirtilerek kurum adına düzenlenir. Fatura üzerinde mutlaka proje numarası belirtilmesi gerekmektedir.  5.000 TL'yi aşan hizmet alımlarında faturaların 117 Seri no'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

E- Fatura İçin VKN: 

Fatura Adresi: Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  ......... no'lu Tübitak projesi Elazığ

 1. VKN: 3860042525

F.Ü. Rektörlüğü

    Vergi Dairesi: Hazar Vergi Dairesi

 

 1. VKN: 3840299269

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Vergi Dairesi: Hazar Vergi Dairesi

 

E- Arşiv Fatura İçin VKN: 

3840299269 

Fatura Adresi:Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi  ......... no'lu Tübitak projesi Elazığ

Vergi Dairesi: Hazar Vergi Dairesi

Proje Numarası Mutlaka Yazılmalıdır

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Araştırma Destek Projeleri  ile Performans Projeleri hariç olmak üzere diğer projelerden (tez projeleri) kongre ve sempozyum için yolluk talebinde bulunan yürtücüler yönergemiz gereği yurt içi ve yurtdışı taleplerinden birini tercih edeceklerdir. Projelerde öğrenciler yanlızca yurt içi kongre ve sempozyumlara yolluklu ve gündelikli olarak katılabilirler.

________________________________________________________________________________________________________________

 

Web of Science Journal Impact Factor değerlendirmesine göre Q1 veya Q2 sınıfı dergide açık erişim (open Access) makale işlem ücreti ödemiş olanlar performans projesi kapsamında 10.000 performans puanı kazanırlar (Performans Yönergesi Madde 5-(1)).  

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Altyapı ve Altyapı Destek Projeleri dışındaki araştırma projeleri ile performans projelerinden elde edilen  yayınların Q1ve Q2  açık erişim dergilerde yayınlanması için  proje bütçeleri kullanılabilir (26.12.2023 Tarih ve 16-44 nolu FÜBAP Komisyon Kararı). 

Proje bütçelerinden kullanılacak Q1 veya Q2 sınıfı dergide açık erişim (open Access) makale işlem ücreti üst sınırı 75.000 TL olarak belirlenmiştir. (07.02.2024 Tarih ve 2-61 nolu  FÜBAP Komisyon kararı)

___________________________________________________________________________________________________________________

 

Dış Kaynaklı (TÜBİTAK-AB vb) Projelerde Bursiyerlik Süresi Bitenlerin SGK Çıkış İşlemlerinin Başlatılabilmesi için FÜBAP Birimine Yazı ile Bildirilmesi Gerekmektedir.

 

2024 Yılı için Yüksek Lisans Burs Ücreti üst limiti : 2.500,00 TL

2024 Yılı için Doktora Burs Ücreti üst limiti : 4.000,00 TL dir.

___________________________________________________________________________________________________________________

 •   Detaylı olarak gerekçelendirilmeyen ve projeyle doğrudan ilgili olmayan ek malzeme talepleri ile ek ödenek talepleri kabul edilmeyecektir.

___________________________________________________________________________________________________

 • Yeni Proje Başvurularında önerilecek hakemler proje yürütücüsü ile aynı unvan veya üst bir unvana sahip olmalıdır.

____________________________________________________________________________________________________

 • Ek ödenek talepleri proje 1. Ara Raporu (proje başlangış tarihinden itibaren 6 (Altı) ay)  verilmeden yapılamaz.

_____________________________________________________________________________________________________________________

 

 • 28.03.2024 Tarihinde Yapılan Tübitak İşlemleri Sunusu Dökümanlar Kısmına Eklendi

________________________________________________________________________________________________________________________

Otomasyon sistemimizi kullanmak için sadece @firat.edu.tr email hesabınızın olması yeterlidir. Lütfen rastladığınız teknik aksaklıklar, önerileriniz ve düşüncelerinizi bize bildirerek sistemimizin gelişimine katkıda bulununuz.

FÜBAP Koordinasyon Birimi

 

Teknik sorular/sorunlar için:

TalentSoft Yazılım'a bap@talentyazilim.com email adresi üzerinden teknik sorular/sorunlar iletebilirsiniz.

 • __short_title__ __title__
 • __title__
 • __title__
 • __count__