Genel Duyuru Detay
Doktora ve Münferit Projeler ile İlgili Duyuru Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 01-01-2024 Son Geçerlilik Saati 00:00
Tarih 03-03-2020 Ekleyen

Üniversitemiz Senatosunun 2012-2013/4 sayılı oturumunda almış olduğu 33 sayılı kararı gereği Doktora Tez Projeleri, Münferit Araştırma Projeleri, Altyapı Ar-Ge Projelerinin TÜBİTAK(1001-1002-3001 kodlu) veya SAN-TEZ'e sunulması gerekmektedir.   

TÜBİTAK(1001-1002-3001 kodlu) veya  SAN-TEZ  sunulan projelerden şekil yönünden ya da belge eksikliği gibi nedenlerle değerlendirilmeye alınmadan reddedilen projeler Araştırma Projesi olarak kabul edilmeyecektir.

TÜBİTAK tarafından reddedilen projeler FÜBAP birimine sunulurken  projenin FÜBAP tarfından neden desteklenmesi gerektiğini açıklayıcı bir savunma yazısı proje evraklarına eklenmelidir. 

 

 

 

 


Ek Dosyalar:
  1. Senato Kararı.docx

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__