Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 1113) 27 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 19-04-2021 Son Geçerlilik Saati 16:00
Tarih 06-04-2021 Ekleyen Diğer Sedat CİVELEK
Yürütücü Adı Prof.Dr. Mediha KÖK Yürütücü Cep. Tel. (505)352-3630
Yürütücü Fakültesi FEN FAKÜLTESİ Yürütücü Bölümü FİZİK BÖLÜMÜ
Duyuru Detayı

 

ONAY SAYISI : 1113

NOT 1: TEKLİFLER POSTA, FAX VEYA OTOMASYON ÜZERİNDEN GÖNDERİLEBİLİR.

NOT 2: MARKALAR BELİRTİLECEK VE KATOLOG NUMARALARI YAZILACAKTIR BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

NOT 3: OTOMASYON ÜZERİNDEN TEKLİF MEKTUPLARI OLUŞTURULACAK VE ÇIKTILARI ALINACAK İMZA KAŞE YAPILARAK TEKRAR SİSTEME YÜKLENEREK GÖNDERİLECEKTİR.

NOT 4: TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

NOT 5: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

NOT 6: TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.

NOT 7:Teklif veren firmanın, Taahhüdünü yerine getirmediği proje yöneticisi tarafından yazı ile BAP Koordinasyon Birimine bildirildiğinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Telefon : 0424-2370000-4067

Faks: 0424-2378326


Satınalınacak ürünler (Onay No: 1113)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Beher (25 ml lik) 5 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
2 Beher (50 ml lik) 5 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
3 Beher (100 ml lik) 5 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
4 Beher (250 ml lik) 5 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
5 50 mL' lik tek ve iki boyunlu balon 5 Adet Reaksiyon balonları-50 mL.docx
6 100 mL' lik tek ve iki boyunlu balon 5 Adet Reaksiyon balonları-100 mL.docx
7 (-OH) Functionalized Industrial Multi Walled Carbon Nanotubes, Purity: > 92%, Outside Diameter: 18-38 nm 20 Gr MWCNT (-OH).docx
8 epsilon-Caprolactone monomer, 99% 250 Gr
Ayrıca belirtilmemiştir
9 Etilen Glikol 100 Gr etilen glikol.docx
10 Kalay 2-oktanoat 50 Gr
Ayrıca belirtilmemiştir
11 Etil alkol (yerli) 10 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
12 Tetrahidrofuran ( 99 %) 10 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
13 Hekzan 10 Litre Hekzan.docx
14 Dietil eter 10 Litre Dietil eter.docx
15 Diklorometan 10 Litre Diklorometan.docx
16 Toluen 5 Litre Toluen.docx
17 Poly (epsilon-Caprolactone) 250 Gr Poli (e-kaprolakton).docx
18 Poly (L-lactide) 50 Gr Poly (L-lactide).docx
19 Aliminyum pan 100'lük paketler (201-52943) 2 Paket Aliminyum pan (TGA için).docx
20 poli (etilen glikol) 100 Gr
Ayrıca belirtilmemiştir
21 Benzil alkol 100 Mililitre Benzil alkol.docx
22 Petri Kabı (18'li paket) 1 Adet Petri kabı.docx
23 3 ayaklı laboratuvar standı (spor) 60 cm çubuğu ile (1 adet) 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
24 Kıskaç, 3 çeneli, PVC kaplı çeneli, 70 mm (1 adet) 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
25 Agat Havan (Tokmaklı) (1 adet) 1 Adet Agat havan.docx
26 Manyetik Balık (6 ' lı paket) 1 Adet Manyetik balık.docx
27 Parafilm (1 paket) 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__