Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 1564) 20 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 26-10-2021 Son Geçerlilik Saati 16:00
Tarih 12-10-2021 Ekleyen Diğer Seçkin KAÇAR
Yürütücü Adı Doç.Dr. Evrim GÜL Yürütücü Cep. Tel. (505)571-0310
Yürütücü Fakültesi TIP FAKÜLTESİ Yürütücü Bölümü ACİL TIP ANABİLİMDALI
Duyuru Detayı

 

ONAY SAYISI : 1564

NOT 1: TEKLİFLER POSTA, FAX VEYA OTOMASYON ÜZERİNDEN GÖNDERİLEBİLİR.

NOT 2: MARKALAR BELİRTİLECEK VE KATOLOG NUMARALARI YAZILACAKTIR BELİRTİLMEYEN MALZEMELERE İLİŞKİN TEKLİFLER İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

NOT 3: OTOMASYON ÜZERİNDEN TEKLİF MEKTUPLARI OLUŞTURULACAK VE ÇIKTILARI ALINACAK İMZA KAŞE YAPILARAK TEKRAR SİSTEME YÜKLENEREK GÖNDERİLECEKTİR.

NOT 4: TEKNİK ŞARTNAME DIŞINDA TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜN ÜSTÜN ÖZELLİKLERİNİN BELİRTİLMESİ AYRICA ÜRÜNE AİT KATALOĞUN DA TEKLİFLE BERABER BİRİMİMİZE SUNULMASI GEREKMEKTEDİR. BU ŞARTLARA UYMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

NOT 5: ÜRÜNLERE İLİŞKİN TESLİMAT SÜRELERİ PROFORMA FATURALARDA MUTLAKA BELİRTİLMELİDİR. SÜRELERİ BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE TESLİM EDİLMEYEN MALZEMELER İPTAL EDİLECEKTİR.

NOT 6: TEKLİFLERDE VERİLEN BİRİM TUTAR TOPLAM TUTAR KISMI AÇIK VE DOĞRU HESAPLANMALIDIR. YANLIŞ HESAPLAMALAR VERİLDİĞİ ŞEKLİYLE DİKKATE ALINACAKTIR.

NOT 7:Teklif veren firmanın, Taahhüdünü yerine getirmediği proje yöneticisi tarafından yazı ile BAP Koordinasyon Birimine bildirildiğinde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. maddesinin (f) bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 11. maddesi (f) bendine istinaden (İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen) İdaremizin sonraki alımlarında teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Telefon : 0424-2370000-4067

Faks: 0424-2378326


Satınalınacak ürünler (Onay No: 1564)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Spexin primer antikor (Rat ile çalışmaya uyumlu olmalı, Parafin blokta İmmunohistokimya çalışmaya uygun olmalı) 100 Mikrogram
Ayrıca belirtilmemiştir
2 Rat Spexin ELİSA kit (96 test) 1 Kutu ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
3 3-amino-9-ethylcarbazole (AEC) Substrate + AEC Chromogen (AEC Substrate ( Parafin blokta İmmunohistokimya çalışmaya uygun olmalı) 60 ml 2 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
4 Rat Total oxidant Status (TOS) Elisa Kit (şartname ekte sunulmuştur) 1 Kutu ELISA KİT TEKNİK ŞARTNAMESİ.docx
5 Anti-Cleaved PARPI primer antikor( rat ile çalışmaya uyumlu olmalı, parafin blokta immünohisto çalışmaya uygun olmalı) 100 Mikrogram
Ayrıca belirtilmemiştir
6 Rat Total antioxidant Status (TAS) Elisa Kit (şartname ekte sunulmuştur) 1 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
7 Mutlak etanol (%99,9) 15 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
8 Rodajlı lam (50 adet/kutu) 20 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
9 Mikrotom bıçağı ( Leica 819) 5 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
10 immünohistokimya işaretleme kalemi(pap pen) 1 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
11 Xylol (5 Lt) 5 Litre
Ayrıca belirtilmemiştir
12 Hydrogen Peroxide Block Solusyonu ( parafin blokta immunohistokimya çalışmaya uygun olmalı) (Ready-To-Use) 60 Mililitre
Ayrıca belirtilmemiştir
13 Ultra V Block solusyonu ( parafin blokta immunohistokimya çalışmaya uygun olmalı) (Ready-To-Use) 60 Mililitre
Ayrıca belirtilmemiştir
14 Proteinaz K (Kullanıma hazır olmalı) 110 Mililitre
Ayrıca belirtilmemiştir
15 Doku takip kaseti (kapaklı ve kare delikli) 1000 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
16 Boncuk Parafin 10 Kg
Ayrıca belirtilmemiştir
17 NON STERİL İDRAR KABI 100 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir
18 24x50 mm Lamel 100 adet/kutu 20 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
19 polizinli lam(firma ürün için garanti vermeli) 10 Kutu
Ayrıca belirtilmemiştir
20 Entellan 100 mL 2 Adet
Ayrıca belirtilmemiştir

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__